مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (850)

عنوان شماره صفحه 2-1- مدل اجرایی HSE-MS202-2- گام‌های ضروری مدیریت خطرات292-3. نحوه شیب‌دارسازی582-4 . جعبه‌های ترانشه592-5 . پله‌بندی602-6- تهویه تونل و محیط‌های سربسته702-7. نحوه مهار تأسیسات برقی712-8. نمونه‌ای از آلودگی زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری743-1 – ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (851)

سایت منبع عنوان شماره صفحه 2-1- مدل اجرایی HSE-MS202-2- گام‌های ضروری مدیریت خطرات292-3. نحوه شیب‌دارسازی582-4 . جعبه‌های ترانشه592-5 . پله‌بندی602-6- تهویه تونل و محیط‌های سربسته702-7. نحوه مهار تأسیسات برقی712-8. نمونه‌ای از آلودگی زیست‌محیطی در پروژه‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (847)

9-2 تصمیم گیری در سازمانها171-9-2 شرایط تصمیم مدیران172-9-2 تئوری های تصمیم گیری173-9-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری184-9-2 تئوری رفتاری تصمیم گیری185-9-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته186-9-2 یابندگی قضاوتی197-9-2 قاطعیت در تصمیم گیری198-9-2 استراتژی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (842)

1-6-5- ارزشیابی101-6- اختصارات10فصل دوم11مبانی نظری و پیشینه تحقیق112- مقدمه 122-1-تعاریف آموزش132-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی :142-3- آموزش کارکنان152-4- مدلها و فرایندهای آموزش172-4-1- مدلهای ساده وخطی172-4-2- مدل T. D. L. B182-4-3- مدل پارکر192-4-4- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (844)

سایت منبع 3-11-3- جرایم سازمان یافته فراملی773-11-4- توریسم جنسی783-11-5- اهداف تجارت انسانی793-11-6- رویکرد حقوقی ایران نسبت به جرم تجارت انسان803-11-7- مستندات فقهی جرم قاچاق انسان893-12- مجازات فحشاء در فضای سایبری (پورنوگرافی)943-12-1- مفهوم و پیشینه پورنوگرافی943-12-2-مبانی ادامه مطلب…

By 92, ago