مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (842)

1-6-5- ارزشیابی101-6- اختصارات10فصل دوم11مبانی نظری و پیشینه تحقیق112- مقدمه 122-1-تعاریف آموزش132-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی :142-3- آموزش کارکنان152-4- مدلها و فرایندهای آموزش172-4-1- مدلهای ساده وخطی172-4-2- مدل T. D. L. B182-4-3- مدل پارکر192-4-4- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (840)

فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های انجام شده2-1- مطالعات صورت گرفته در زمینه گروه گونه‌های اکولوژیک و ارتباط آن با عوامل محیطی172-2- مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع زیستی232-3- مطالعات صورت گرفته در زمینه فلور252-4- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (839)

فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه21-2- تشریح و بیان مساله31-3- اهمیت و ضرورت تحقیق61-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق71-5- استفاده کنندگان از تحقیق71-6- اهداف تحقیق71-7- سؤالات تحقیق81-8- فرضیه های تحقیق81-9- روش تحقیق81-10- تعریف واژه‏ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (838)

2-1-2-12مدلهای معنویت در سازمان44 1-3–12 استراتژی نگهداشت منابع انسانی49 2-1-3-2حفظ و نگهداشت منابع انسانى50 2-1-3-3-1تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی51 2-1-3-3-2مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی52 2-1-3-3-3اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی52 2-1-3-3-4مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژیهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (836)

1-3. شیوه یادگیری321-4. دوران کودکی331-5. آغاز جوانی “عبد الله بردونی”331-6. خصوصیات اخلاقی341-6-1. بدبینی351-7. فلسفه مرگ وی362- زندگی ادبی382-1.آغاز شاعری382-2. تأثیر پذیری”بردونی”402-3. فرهنگ “بردونی”402-3-1. رابطه فرهنگ با سیاست در نزد بردونی412-4. موضوعات شعری “بردونی”422-4-1. غربت و ادامه مطلب…

By 92, ago